Βασικός & στρατηγικός μας συνεργάτης είναι η εταιρία Υδρόγειος Ασφαλιστική

ydrogios logo 1

'Οραμα & Αποστολή
Όραμα της εταιρίας είναι να αποτελέσει την «Ασφαλή Δύναμη», δηλαδή: Έναν υψηλού κύρους και αξιοπιστίας, φερέγγυο ασφαλιστικό οργανισμό, πρωταγωνιστή του κλάδου μας, με συνεχή, ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική. Έναν ασφαλιστικό οργανισμό που μέσα από τη λειτουργία, τις υπηρεσίες και τη συμπεριφορά του, αποπνέει σιγουριά και εμπιστοσύνη στον ασφαλισμένο.

Αποστολή της είναι να δημιουργεί και να παρέχει υψηλής ποιότητας ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, λειτουργώντας με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και, κυρίως, διατηρώντας ένα ανθρώπινο πρόσωπο, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της με τους πελάτες, συνεργάτες, εργαζομένους, εταίρους του επιχειρηματικού και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος.

Αρχές & Αξίες
Οι αρχές και αξίες της Υδρογείου βρίσκονται στην «καρδιά» της φιλοσοφίας και λειτουργίας της εταιρείας από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της.

Παρά τη διαχρονικά εντυπωσιακή ανάπτυξή της, η Υδρόγειος διατηρεί μέχρι σήμερα την κουλτούρα ενός πραγματικά ανθρώπινου οργανισμού, σταθερά προσανατολισμένου στην ποιότητα, την αριστεία, τη συνεχή βελτίωση και πρόοδο. Από αυτές τις βασικές κατευθυντήριες αρχές, απορρέουν και οι αξίες της, σημείο αναφοράς και έμπνευσης όλων των ανθρώπων της, τις οποίες και προσπαθεί καθημερινά να κάνει πράξη, στο μέγιστο δυνατό βαθμό:

Σεβασμός - Υπευθυνότητα
Ακούει και σέβεται τις ανάγκες του πελάτη και συνεργάτη φροντίζοντας να γίνεται καλύτερη μέσα από αυτό.

Στέκεται υπεύθυνα και με συνέπεια δίπλα του, στηρίζοντάς τον, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, και ιδιαίτερα τη «δύσκολη» στιγμή.

Ακεραιότητα - Ειλικρίνεια
Έχει ξεκάθαρους στόχους, πολιτικές και όρους, τους οποίους φροντίζει να επικοινωνεί με άμεσο και ανοιχτό τρόπο.

Λειτουργεί με ήθος και διαφάνεια σε ό,τι κάνει.

Επαγγελματισμός - Προσήλωση στην Ποιότητα
Θέλει να προσφέρει τα καλύτερα προϊόντα, τις καλύτερες υπηρεσίες, με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο.

Θέλει να αποτελεί πρότυπο στο επίπεδο της εξυπηρέτησης προς τους συνεργάτες και πελάτες της, χτίζοντας ποιοτικές και μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί τους.

Πρωτοβουλία & Ομαδικότητα
Ενθαρρύνει τους ανθρώπους της να δημιουργούν και να αναπτύσσονται μέσα από την εργασία τους, παρέχοντας ένα υψηλής ποιότητας εργασιακό περιβάλλον και ανταμείβοντάς τους δίκαια και χωρίς διακρίσεις για το καλό αποτέλεσμα.

Ενισχύει και εμπλουτίζει συνεχώς την κουλτούρα της «οικογένειας» της Υδρογείου - ενός οργανισμού που βασίζει την επιτυχία του στα κοινά οράματα, τους κοινούς στόχους, το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία των ανθρώπων του.


Οι συνεργασίες μας, γενικά, με τις πλέον φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες της ελληνικής αγοράς δίνουν το στίγμα των επιλογών μας και υπογραμμίζουν τη φιλοσοφία του γραφείου μας, το οποίο έχει σαν πρωταρχικό στόχο και σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου μας χωρίς εκπτώσεις στη συνέπεια και την αξιοπιστία.

Με αυτό το σκεπτικό μπορούμε να προσφέρουμε ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες ακόμη μέσω των εταιριών:

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ
GENERALI HELLAS

και όλες τις φερέγγυες εταιρίες της ελληνικής αγοράς.